Austrija

Valerie Pachner

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Nadine Mirada

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Saša Schwarzjirg

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Kathi Steininger

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Romy Schneider (I)

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Stefanie Millinger

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Marina Hutterer

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Sigrid Hutterer

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Nadine Mayerhofer

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Verena Altenberger

Suradnička web stranica za stopala slavnih