Dominikanska Republika

Angela Baez

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Jirina Steimarová

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Anyelina Sanchez

Suradnička web stranica za stopala slavnih

lina cruz

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Omahira

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Yendry Fiorentino

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Francisca Lachapel

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Lorraine Abreu

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Natti Natasha

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Sandra Ibara

Suradnička web stranica za stopala slavnih