Ekvador

Jennifer Yepez

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Jasmina Maracita

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Andreina Bravo

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Dayanara Peralta

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Evelyn Villegas

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Erika Toa Russo

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Viktorija Salcedo

Suradnička web stranica za stopala slavnih