Sirija

Haya Maraachli

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Fatalni dan

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Yusra Mardini

Suradnička web stranica za stopala slavnih

šams al malla

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Heba Nour

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Volim Alija

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Nancy Khoury

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Nekako Hanna

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Sarah Abo

Suradnička web stranica za stopala slavnih

Caresse Bashar

Suradnička web stranica za stopala slavnih